Revit for landskapsarkitekter

Kurset er rettet mot deg som vil lære grunnprinsippene og arbeidsmetodikk i Autodesk Revit og som jobber med landskap. 

I løpet av kurset gjøres øvelser for alle emner som blir tatt opp. Hensikten med kurset er å gi deg en grunnleggende forståelse i bruken av tegne- og konstruksjonsprogrammet Autodesk Revit. Kurset er nødvendig for å komme raskt i gang med bruk av programmet, og for å få den nødvendige forståelse for de mulighetene programmet gir. Deltagerne vil lære grunnleggende teknikk for bruk av programmet, og skal kunne bruke programmet til å lage koordinatriktige 3D-modeller av landskap, hente ut informasjon fra modellen og kunne produsere 2D-arbeidstegninger og fagmodeller basert på 3D-modellen.

Kursinnhold:

 • Introduksjon av Autodesk Revit
 • Brukergrensesnitt
 • Behandling av visninger
 • Grunnleggende tegneverktøy i Revit
 • Innledning i bruk av familier i Revit
 • Innledning i bruk av koordinater og koordinatsystemer i Revit
 • Prosjektoppstart- innhenting av grunnlag (SOSI, LandXML, DWG, KOF,)
 • Modellering av murer, dekker, kantstein, trapper, ramper amfi, rekkverk, trær, busker, vannmasser.
 • Produksjon av tabeller og mengdeberegning
 • Visualisering: 3D, perspektiv, sol- og skyggeanalyse, rendring
 • Tegningsproduksjon med detaljering
 • Modellering og håndtering av terrengmodeller
 • Datautveksling: IFC
 • Samspill med Civil 3D


Forkunnskaper:

Praktisk tegne- og konstruksjonserfaring er en fordel. Må ha kjennskap til Windows. Kurset og kursmanualen er på norsk.

 

Kursdato Varighet Sted Pris
06 January 2020 3 dager Billingstad 12,150.00 Velg

Påmelding

*) må fylles ut

Fyll ut eller logg inn på min side

Fyll ut fakturainformasjon hvis du ikke skal ha faktura til egen epostadresse.