Focus Software oppdaterer sine administrative systemer 14. og 15. januar.

Ønsker du å kontakte brukerstøtte: kontakt oss på mail: support@focus.no eller telefon: 66 77 84 00
Ønsker du å melde deg på kurs: kontakt oss på firmapost@focus.no eller ring oss på telefon: 66 77 84 00