Generell informasjon

Focus Software AS har siden 1996 vært en Autodesk Partner og Autorisert Autodesk Training Centre. Vi ønsker at våre kunder skal være i stand til å utnytte sin programvare og løsninger best mulig, derfor tilbyr vi kurs og opplæring i all programvare vi leverer. Vår autorisasjon som Autodesk Training Center og våre sertifiserte instruktører sikrer høy kvalitet på våre kurs, lokaler og instruktører.

Vårt kurssenter har et bredt utvalg av kurs for byggenæringen. Vi tilbyr derfor også kurs som går ut over modellering og tegning – BIM er langt mer enn tegning og en 3D modell. På vårt kurssenter vil du finne kurs i CAD/BIM, NS 3420 og prosess beskrivelse, 2D og 3D beregningsprogrammer for byggeteknikk, areal- og reguleringsplanlegging, Veg og VA prosjektering.

Våre kurs kjøres både på grunnleggende og videregående nivå. I tillegg kan du bestille bedrift interne eller kundetilpassede kurs. Etter fullført kursserie i Autodesk programvare kan du gjennomgå test og eksamen og bli Autodesk Certified User eller Autodesk Certified Professional.

 

Standardkurs

Vi tilbyr flere ulike kurs på alle våre løsninger. En oversikt over dette semesterets kurs finnes i kursplanen.

 

Bedriftsinterne kurs

Vi tilbyr alle standard kurs også som bedriftsinterne kurs. Bedriften bestiller da et dedikert kurs basert på et av våre standard kurs. Bedriften står da fritt med hensyn til tidspunkt og antall deltagere (maksimum 8 personer) for kurset. Bedriftsinterne kurs kan holdes i kundens egne lokaler der kundens eget utstyr benyttes. Eventuelt kan kurset holdes i våre lokaler der vi stiller nødvendig utstyr til rådighet. Pris på denne type kurs avtales i hvert enkelt tilfelle.

 

Kundetilpassede kurs

Vi leverer kurs og workshops tilpasset prosjekter eller spesielle utfordringer i din bedrift, enten dere er erfarne brukere eller har behov for å komme i gang. Les mer om skreddersydde kurs under Tjenester eller kontakt oss direkte.